0
Your Cart
Prangli saarte

loodusmuuseum.

21.juuli 2012 aastal avati Prangli saarel loodusmuuseum, kus külalistele tutvustatakse Prangli saare ja Aksi saare looduskooslust. Muuseumis on stendinäitus Prangli ja Aksi saare loodusest, mis on väga mitmekesine. Huviline saab teada kui palju on saarel leitud pesitsevaid linnuliike ning millised taimed saarel on kaitsealused. Sedagi, et saarel leidub oma maagaasi ja saarel on oma suur rändrahn nimega Punane kivi ja sellest vähe väiksem Kotkakivi. Muuseumis on toodud külastajateni info saarel aastasadu toidu toonud lauale hülgepüügist ning
iidsest ja traditsioonilisest linnujahist. Muuseumis on üle kolmekümne topise Prangli ainsast kiskjalisest – punarebasest ja 80ndatel saarel välja surnud – ondatrast.

Oleme veendunud, et Prangli saarte loodusmuuseum on unikaalne ja innovaatiline kogu Eestis, sest oleme veendunud, et kusagil Eesti väikestes piirkondades pole veel loodud oma piirkonna loodust tutvustavat muuseumi eraldi näitusemajana, kuigi arvame, et see on siiski meie Eesti ja väikesaare Prangli looduse säilitamise suhtes ülioluline. Kui iga väiksem piirkond looks oma loodusmuuseumi ja tutvustaks avalikkusele piirkonnas paiknevaid loodusväärtusi siis nii saavad ka järeltulevad
põlved sellest paremini aru ja Eestimaa loodus säilitab oma omapärase ja unikaalse looduskoosluse.

Antud loodusmuuseumi ehitust toetas Keskkonnainvesteeringute keskus, millest omafinantseering leiti meie oma- Prangli saare talurahvamuuseumi selts MTÜ eelarvelistest vahenditest. Oleme täna olukorras, kus Prangli saarte muuseum regulaarset toetust kuskilt ei saa. Ürituste ja muu korraldamiseks püüame kirjutada projekte, mida on tehtud päris edukalt. Paljud külastajad, sõbrad – tuttavad on meie käest küsinud, mis meid innustab seda kõike tegema, siis on see ilmselt ikkagi puhas entusiasm. Sest olulist tulu antud tegevusest me ei saa.